• |
Bảng Giá

1 Chăm sóc điều dưỡng tại nhà: sáng (12/24h) 1.200.000
2 Chăm sóc điều dưỡng tại: nhà đêm (12/24h) 1.300.000
3 Chăm sóc điều dưỡng tại nhà + máy thở 24/24 + Máy hút đờm + Máy đo nồng độ oxy 4.500.000
4 Cắt chỉ, thay băng vết thương
250.000 - 300.000 / lần
5 Thay băng vết thương 150.000 / Lần
6 Thông ăn 350.000 / lượt
7 Thông tiểu 350.000 / lượt
8 Thụt tháo 200.000 / lượt
9 Điện tim tại nhà 350.000
10 Hút đờm tại nhà trong giờ hành chính 300.000
11 Hút đờm tại nhà ngoài giờ hành chính 350.000
12 Trông truyền tại nhà ngày lễ 200.000
13 Tắm bé tại ngày Lễ, Tết 120.000
14 Tắm bé tại nhà ngoài giờ hành chính 150.000
15 Dịch vụ điều dưỡng và kỹ thuật viên tại nhà 100.000
16 Trả kết quả xét nghiệm và đơn thuốc tại nhà 30.000
17 Công truyền dịch 01 giờ (theo thời gian truyền) 100.000
18 Siêu âm trong giờ hành chính 300.000
19 Siêu âm ngoài giờ hành chính 400.000
20 Tiêm dịch vụ tại nhà (tiêm tĩnh mạch, tiêm bắp…) 100.000
21 Xét nghiệm các chất ma túy (4 loại)
100.000 /1 loại
22 Xoa bóp bấm huyệt trong giờ hành chính 220.000
23 Điện châm trong giờ hành chính 250.000