• |
Đào tạo điều dưỡng ở chuẩn chất lượng cao
17/12/2020

Đặc biệt, sinh viên được cùng sử dụng hệ thống lab cao cấp và hiện đại dùng cho chương trình bác sĩ đa khoa, bác sĩ răng - hàm - mặt của trường cũng như làm việc nhóm với các sinh viên y khoa trong một số môn học và dự án.

Bên cạnh các kiến thức chuyên ngành, rèn luyện kỹ năng thực hành và nghề nghiệp cũng là một trong những vấn đề quan trọng được đặt lên hàng đầu. Trường đã hợp tác với nhiều bệnh viện cũng như các trung tâm y tế ở Đà Nẵng và trong cả nước để phục vụ nhu cầu thực tập, tiếp xúc với nghề nghiệp thực tế của sinh viên.


Tin tức khác