• |
Đào tạo điều dưỡng ở chuẩn chất lượng cao
15/03/2020

Sinh viên được cùng sử dụng hệ thống lab cao cấp và hiện đại dùng cho chương trình bác sĩ đa khoa, bác sĩ răng - hàm - mặt của trường cũng như làm việc nhóm với các sinh viên y khoa trong một số môn học và dự án.


Tin tức khác